Image for post
Image for post

Drum and Bass is undoubtedly one of the most energetic, darkest and most emotional genres of electronic music. It is also known for its variety. Let’s take a look at the legendary tunes of this genre together. Be careful , do not open it in the car :)

Note: The list does not indicate any degree. The list is for substantive purposes.

Calibre - Even If

One of the most successful and romantic tunes of Calibre. Hi hat used at the beginning is attracting attention of the ears.

Renegade - Terrorist

Piano melody at the beginning is belong to Japan - Nightporter piece.

The Prodigy - Voodoo People (Pendulum Remix)

Pendulum - Hold Your Colour

Tune which named Pendulum’s Hold Your Colour album comes forward used drums similar to rock music.Also …


Drum and Bass , kuşkusuz elektronik müziğin en enerjik , en karanlık ve en duygusal türlerinden biri. Çok çeşitli olmasıyla da biliniyor. Gelin birlikte bu türün efsane parçalarına bir göz atalım. Aman dikkat , sakın arabada açmayın :)

Not : Liste herhangi bir derece belirtmemektedir.Maddelendirme amaçlıdır.

Calibre - Even If

Calibre’nin en başarılı ve romantik parçalarından biri. Başta kullanılan hi hat tatlı sertliğiyle kulakların dikkatini çekmiyor değil.

Renegade - Terrorist

Baştaki piyano melodisi Japan - Nightporter parçasına ait.

The Prodigy - Voodoo People (Pendulum Remix)

Pendulum - Hold Your Colour

Pendulum’un Hold Your Colour albümümüne ismini veren bu parça rock müziği andıran drum’lar kullanılmasıyla öne çıkıyor. …


Klasik müzik sayısız işlemden geçerek günümüzde halen çok dinlenen bir müzik olmayı başarmıştır.Peki nasıl gelişti klasik müzik tarihi ? Gelin birlikte inceleyelim.

Barok Dönem Klasik Müzik

Barok dönemden önce de klasik müzik dönemleri vardır fakat ben klasik müziğin ilk yükselişe geçtiği dönem barok dönem olduğu için yazıma buraya başlayacağım.

Barok dönem matematiğin fütursuzca kullanıldığı , disiplin sevdalısı bir dönemdir.Dönemin öncülerinden Bach , Rameau , Handel gibi besteciler kontrpuan mantığında bestelerini yazmışlardır.Kullanılan algoritmalar romantik müziğe de yön vermiştir.Füg , menüet , prelüd , konçerto gibi sıklıkla duyduğumuz formlar bu dönemde temellerini oturtmuştur.Ayrıca barok dönemde harpsichord kullanılıyordu.

Image for post
Image for post
Jean-Philippe Rameau

Gösteriş yıllarında evde çalışan kadroyu artırmak isteyen aşırı zengin bir işadamının aklından şöyle bir düşünce dizisi geçmiştir : “Allahım ne kadar da zenginim; nasıl da her şeyim var, Offff offf yine de sıkılıyorum ama, dur en iyisi çalgıcıları çağırayım, hmm, bir daha düşündüm de en iyisi eve bir bestekar alayım, her gün besteler yapsın, çalsın söylesin, evet, evet, çok iyi bir fikir bu”. Bu durum yaratıcılığı öldürdü ve bestecilerin çoğu eserini birbirine benzetti. …


Image for post
Image for post

Drum and Bass ve Jungle Müziğin Evrilme Süreci , Tarihçesi

Drum and Bass (D&B,DnB) Birleşik Krallık’ta ortaya çıkan , genellikle temposu 160–180 BPM aralığında dolanan ve adından da anlaşılacağı üzere çeşitli bassline’lar içeren bir müzik tarzıdır.Ritim ve ses dizaynı üzerine kuruludur . Peki bu tarz nereden çıkmıştır , kökeni nedir? Tabi ki Amen Break! Amen , DnB’nin DNA’sı olarak bilinir.

Amen Break

The Winstons adlı soul-funk grubu 1969 yılında “Amen Brother” adında bir single çıkardı.Bu şarkının içinde 6 saniyelik bir drum loop kullanıldı. Bu loop’a parçanın adından yola çıkılarak “Amen Break” adı verildi. Amen Break , müzik tarihinde en çok sample’lanan davul solosudur ve bir çok parçada yerini almıştır.İşin tuhaf bir yanı ise ; bu soloyu kaydeden baterist G.C.Coleman’ın …


Image for post
Image for post

History of Drum and Bass and Jungle

Drum and Bass (D & B, DnB) is a music style that originated in the UK, often with a tempo around 160–180 BPM and, as the name suggests, includes various basslines. It is based on rhythm and sound design. So where did this style come from, what is its origin? Of course Amen Break! Amen is known as the DNA of DnB.

Amen Break

The soul-funk band The Winstons released a single called “Amen Brother” in 1969, using a 6-second drum loop for the song. This loop was named “Amen Break” in connection with the name of the track. Amen Break is the most sampled drum solo in music history and has taken its place in many songs. The drummer G.C.Coleman, …

Mert Calkan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store